Vi prioriterar läromedel före halvfyllda skollokaler

Den 25 januari tog kommunfullmäktige i Ludvika beslut i den så kallade skolstrukturfrågan. Ett beslut som av naturliga skäl väckt debatt då beslutet innebär nedläggning av skolor.

Socialdemokraternas ställningstagande i frågan, som innebär att vi ställer oss bakom beslutet, grundar sig på den genomlysning och rapport som under hösten 2015 gjordes av representanter för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Och som bland annat visade att Ludvika kommun lägger betydligt mer pengar än genomsnittskommunen i landet på skollokaler. Samt betydligt mindre än genomsnittskommunen på exempelvis läromedelel, elevhälsovård och fritidshemmen.

De höga lokalkostnaderna uppges vara en följd av att vi har för många små skolor varav en del inte har fulla klasser. Exempelvis finns skolor som är byggda/anpassade för 140-150 elever, men som idag har endast mellan 70-80 elever. Det finns vissa klasser/årskurser där elevantalet ligger på mindre än tio elever.

De höga lokalkostnaderna har bland annat finansierats genom att man tvingats fördela mindre pengar till exempelvis fritidshemmen och elevernas läromedel.

Nämnas skall också att Ludvika kommun satsar mer pengar totalt på grundskolan än genomsnittskommunen i landet. Men att grundskolan under de senaste åren, trots detta, uppvisat låga resultat kunskapsmässigt.

Man kan med goda skäl anta att en av orsakerna till de låga kunskapsmässiga resultaten är avsaknaden av moderna läromedel.

Naturligtvis är det inte roligt att lägga ned skolor. Men sett ur ett perspektiv där vi socialdemokrater sätter elevernas lärande i första hand är en omfördelning av resurserna nödvändig. En omfördelning där mer av grundskolans resurser går till moderna läromedel, elevhälsovård och fritidshemmen och inte till halvfyllda skollokaler.