Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige består av 45 ledamöter och av dessa är 17 socialdemokrater, dessutom har socialdemokraterna 9 ersättare.

Tillsammans med Ludvika kommuns invånare vill vi forma en gemensam strategi för välfärd, arbete och ett gott liv i vår kommun.

Ordinarie ledamöter 

 image002 Maria Strömkvist Ordförande
Nyhammar
Mobil:072-538 30 31
maria.stromkvist@riksdagen.se
 image004 Hanna Lindgren
Ludvika
Mobil: 070-203 18 77
hanna1444@hotmail.com
 image006 Bülent Kerpeten
Ludvika
Mobil: 070-046 95 27
bulentkerpeten@hotmail.se
 image008 Åsa Bergkvist
Ludvika
Mobil: 070-259 95 84
asa-margareta.bergkvist@ludvika.se
 image010 Ingvar Henriksson
Ludvika
Mobil: 070-324 30 95
ingvar.henriksson@ludvika.se
 image012 Yvonne Persson
Ludvika
Mobil: 070-667 34 72
yvonne.persson@abf.se
 image014 Hag Lasse Persson
Ludvika
Mobil: 073-060 88 24
 image016 Sören Grandelius
Klenshyttan
Mobil: 070-644 87 99
soren.grandelius@ludvika.se
 image018 Carina Länk
Ludvika
Mobil: 070-651 85 28
carina.lank@live.se
 image020 Jim Gavelin
Ludvika
Mobil: 070-657 34 43
jim.gavelin@ludvika.se
 image022 Leif Pettersson
Ludvika
Mobil: 070-358 30 75
leif_s_pettersson@hotmail.com
 image024 Anna-Lena Andersson
Fredriksberg
Mobil: 070-200 47 21
anna.lena.andersson@ludvika.se
 image026 Ingrid Berg
Grangärde
Mobil: 070-525 16 86
ingrid.berg_@hotmail.com
 image028 Ivan Eriksson
Grängesberg
Mobill: 076-129 60 72
ivan.eriksson@ludvika.se
 image030 Peter Cyrillus
Nyhammar
Mobil: 070-232 87 64
peter@access-specialisten.se
image048 Hannah Söderholm
Grangärde
Mobil: 073-656 60 24
h13hanso@du.se
image036 Mohammed Alkazhami
Nyhammar
Mobil: 070-769 65 63
moal61@hotmail.se

Ersättare

image038 Brittsiv Åsberg
Persbo
Mobil: 070-376 93 24
lhf.lasse@hotmail.com
image040 Roger Söderberg
Ludvika
Mobil: 070-221 09 05
svenrogersoderberg@telia.com
image044 Kenneth Bååth
Ludvika
Mobil: 070-319 41 45
baathen@hotmail.com
image046 Kerstin Frost-Erkers
Ludvika
Mobil: 070-529 53 35
kerstin.frosterkers@gmail.com
Carina Lundberg Bergkvist
Fredriksberg
Mobil: 073-7272142
carina–b–l@hotmail.com
image050 Seppo Timonen
Saxdalen
Mobil: 070-26 72 321
seppo.ludvika@telia.com
image052 Ulla-Britt Mikaelsson
Grängesberg
Mobil:073-842 04 02
ullabritt.mikaelsson@gmail.com
Kjell Stenberg_kf Kjell Stenberg
Grängesberg
Mobil:070-550 81 45
kjell-stenberg@hotmail.com
  Sven-Erik Källman
Ludvika
Mobil:070-584 99 06
sven-erik.kallman@ludvika.se

Comments are closed.