Vårt parti

I Ludvika arbetarekommun finns det 7 stycken S-föreningar och 3 kvinnoklubbar, du kan läsa mer om dessa under fliken “Föreningar” här ovan. Dessa föreningar samarbetar i arbetarkommunen.
På länsplanet finns partidistriktet och den socialdemokratiska gruppen i landstinget.

På riksnivå är det partistyrelsen som är det högst beslutande organet mellan kongresserna.
Det är i föreningarna det viktiga sker, det vardagliga politiska jobbet.
I föreningen driver man de lokala frågorna, men naturligtvis diskuteras också rikspolitik, internationell politik och idédebatter.

Demokratin är allas ansvar
Du har många möjligheter att påverka. Drömmer du om en bättre värld? Har du en alldeles egen hjärtefråga? Eller är du helt enkelt förbannad?

Sätt igång och driv din åsikt! Argumentera, ta kontakt med din förening och med andra socialdemokrater.
Det var därför partiet bildades för drygt 100 år sedan – för att många tillsammans ska kunna förverkliga en socialdemokratisk politik.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Är du också förbannad på orättvisor?
Vill du minska klyftorna i dagens samhälle?

Bra för då är vi flera. Bli medlem i socialdemokraterna! (Klicka på “Bli medlem” ovan)
Som medlem får du chansen att tillsammans med andra studera och diskutera politik.
Men framförallt kan du vara med och påverka och förändra samhället.
Tillsammans är vi starka – Engagera dig du med!

Socialdemokraternas värderingar

Socialdemokratisk politik utgår från grundläggande värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet.
Vårt mål är ett samhälle som präglas av demokratins ideal, utan skillnader mellan fattiga och rika, mellan svenskfödda och invandrare, mellan män och kvinnor.
Alla människor ska ha rätt att utvecklas och kunna påverka sitt liv och samhället. Det är först när alla människors kunskaper och talanger tas tillvara som vi kan skapa ett rättvist samhälle för alla.
Det behövs mindre egoism och mer samarbete.

Vi behöver dina tankar.
De är en förutsättning för att vårt parti ska fortsätta utvecklas.

Som medlem bestämmer du själv hur du engagerar dig.
Du kan arbeta aktivt och vara med och bilda opinion för dina hjärtefrågor – eller bara låta medlemskapet visa dina politiska sympatier.

För att bli medlem – Klicka på “Bli medlem” ovan

Comments are closed.