HagLasse och Hannas pris.

Pristagare 2

Hanna, Roger, HagLasse och Ulla-Britt. Fotograf Jim Gavelin.

Årets pristagare till HagLasses och Hannas pris 2015
På årets familjedag delade Hanna och HagLasse ut sitt nyligen instiftade pris.
Till pristagare valdes Roger Söderberg och Ulla-Britt Mikaelsson.
Följande motivering gavs:

Roger Söderberg: är en person som genom sitt outtröttliga engagemang för partiarbetet är en
förutsättning för genomförandet av partiets aktiviteter. Han ställer alltid upp och är positiv och glad.
Roger drar sig inte för att göra uppoffringar- under valrörelsen 2014 t.ex tog han semester för att
kunna delta mera! Han är väl värd ett uppmuntranspris som detta,

Ulla-Britt Mikaelsson: står upp för det hon tror på. Är en klippa! Har ett bra kontaktnät och är duktig
på att förankra frågor. Hon har varit aktiv i partiarbetet under många år, så även under det senaste året.
Ulla-Britt ställer alltid upp på aktiviteterna partiet har.