Svar på frågor till fullmäktigeledamöterna

Alla i kommunfullmäktige fick ett antal frågor mailade till sig av en grupp som arbetar med sjukvårdsfrågorna i kommunen.

Här kommer svaren på frågorna från Socialdemokraternas fullmäktigegrupp.

Svar från socialdemokraternas s-grupp i fullmäktige_Sida_1

Bookmark the permalink.

Comments are closed.