Styrelse

Ordförande
Åke Henriksson

Vice ordförande
Brittsiw Åsberg

Kassör
Hag Lasse Persson

Sekreterare
Maino Wohlfeil

Ordinarie ledamöter
Roger Söderberg
Mona Lisa Jansson
Leif Lagerquist

Ersättare
Sven-Erik Källman, medlemsansvarig
Kenneth Bååth
Björn Flinth
Hanna Lindgren
Johan Folkesson
Nelson Aguirre, internationell ledare samt studieansvarig

Revisor
Kerstin Frost Erkers

Revisorsersättare
Sven Erkers

Valberedning
Jim Gavelin
Åsa Bergkvist

Comments are closed.