Styrelse

Mandattid Uppdrag Namn
2017 Ordförande Sven-Erik Källman
2016 Vice ordförande Peter Cyrillus
2016 Kassör Ann Wester
2016 Ledamot Håkan Anestedt
2016 Ledamot Rolf Ryman
2017 Ledamot Sven Nordh
2017 Ledamot Sören Grandelius
2016 Suppleant Vakant
2016 Suppleant Vakant
2016 Suppleant Vakant

Comments are closed.