Styrelse

Ordförande
Lisa Fröbel

Kassör
Seppo Timonen

Ledamöter
Christina Falk-Thomsen (sekr)
Mohammed Alkazhami
Vakant

Ersättare
Peter Cyrillus
Ingrid Berg
Annika Jaakola
Vakant

Comments are closed.