Grangärdebygdens S-förening

Vi är en etablerad förening som idag har 47 medlemmar runtom i Grangärdebygden, Ludvika kommun.
Vi träffas regelbundet för att prata politik och frågor som berör oss och våra bybor runtom på landsbygden.
På vår agenda står ofta frågor som är jordnära och berör det dagliga livet hos våra grannar.
Det kan beröra barnens skolväg, belysning och säkerhet kvällstid, miljöfrågor och utveckling av en hållbar livsstil.
Vi har en längre tid också arbetat med frågor som berör landsbygdsrelaterade frågor som t.ex. bo och bygg, inflyttning och service till bla. äldre.

Vi har initierat en Landsbygdsdialog som nu kommer att följas upp som ett återkommande forum i vår bygd, för att kanalisera medborgarnas behov av service och utveckling.
Genom våra medlemmars engagemang i politiska uppdrag och som förtroendevalda, kan vi påverka och kanalisera våra frågor på ett bra sätt i kommunen.

Under innevarande verksamhetsår 2017-2018, kommer vi att fokuseras på bl a. följande frågor och aktiviteter:

Välkomna

  • Välkomna fler medlemmar
  • Medlemsmöten och styrelsemöten löpande under verksamhetsåret.
  • Debattartiklar och synlighet via Föreningens hemsida på  ”socialdemokraterna-Ludvika.se” och insändare och debattartiklar i lokal press.

Engagera

  • Aktiviteter och insatser inför Kyrkovalet i september 2017
  • Följa upp Grangärdebygdens Landsbygdsdialog i bred samverkan med övriga aktörer i bygderna.
  • Följa upp de krav som formulerats av föreningen i de motioner som beviljas av Partikongressen 8-12 april 2017.

Aktivera

  • Utbilda och genomföra studiecirklar ihop med ABF i aktuella ämnesområden * Medverkan på arrangemang som initieras av Ludvika Arbetarkommun.
  • Mobilisera vårat deltagande på 1:a Maj 2017
  • Initiera politiska frågor och skriva Motioner

Vi hoppas att fler vill deltaga i vårat arbete och vi vill också öppna upp för ett bredare samarbete med föreningar, företag och aktörer som tillsammans med oss vill ta ansvar för och utveckla vår livsmiljö, till ett fantastiskt ställe att bo och växa upp i.

Comments are closed.